Theo Trunghongmon thấy ở một số tài liệu nước ngoài trong hoa lan và bonsai thường chỉ cho biết nhiệt độ bằng độ F , vì vậy sẽ khó khăn cho anh em hình dung đối chiếu ra nhiệt tương ứng ở Việt Nam mình hay dùng là độ C , vì vậy Trunghongmon cũng muốn chia sẻ cách qui đổi mà Trunghongmon sưu tầm để anh em cùng tham khảo tham chiếu khi cần.

Thuật ngữ độ được sử dụng trong một số thang đo nhiệt độ. Ký hiệu ° thông thường được sử dụng, tiếp theo sau nó là ký tự để chỉ đơn vị, ví dụ °C để chỉ độ Celsius (hay độ bách phân hoặc độ C). Trong một số ngôn ngữ nước ngoài, như trong tiếng Anh, để chỉ sự chênh lệch nhiệt độ, đôi khi người ta còn sử dụng cách viết ngược lại; chẳng hạn 100 C°, hay "100 Celsius degrees", là sự chênh lệch nhiệt độ, trong khi 100°C, hay "100 degrees Celsius", là nhiệt độ thực tế của vật hay chất đó.

Có các loại đơn vị đo nhiệt độ sau:
* Độ Fahrenheit, (độ F hay °F), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Gabriel Fahrenheit (1686–1736) - người đã đề xuất ra nó năm 1724.
* Độ Celsius (°C hay độ C) là đơn vị đo nhiệt độ được đặt tên theo nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius (1701–1744), ông đầu tiên đề nghị hệ thống đo nhiệt độ giống nó vào năm 1742. Vào khoảng 1750, độ C được gọi độ bách phân, tuy đã được đổi tên theo ông Celsius năm 1948 tên cũ vẫn còn được sử dụng phổ biến. Một lý do tên bị đổi là thuật ngữ "bách phân" đã được sử dụng ở lục địa châu Âu để đo một góc phẳng bằng phần vạn của góc vuông.
Trong Unicode, ký hiệu của độ là U+00B0 (°) và Alt+Code là Alt+0176. Trong bảng mã hóa ký tự trong HTML nó là °. Như vậy khi bạn muốn hiện ký tự ° trong trang Web bạn sẽ phải đánh vào: °
Bạn có thể dùng một trong những cách sau đây để chuyển đổi giữa độ F và độ C:
* Dùng Công thức Chuyển Đổi.
* Dùng "Bảng Chuyển đổi"
* Dùng "Tool" ("Dụng cụ") trong trang Web này để chuyển đổi.
* Dùng Công thức Chuyển Đổi.
Đổi từ sang Công thức
Fahrenheit (°F) Celsius (°C) °C = (°F – 32) / 1.8
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) °F = °C × 1.8 + 32
Muốn đổi độ F sang độ C thì trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9). Ngược lại muốn đổi từ độ C sang độ F thì nhân với 1.8 (hay là nhân với 9, chia cho 5) rồi cộng thêm 32. "

Dùng Công thức Chuyển Đổi.

Đổi từ sang Công thức
Fahrenheit (°F) Celsius (°C) °C = (°F – 32) / 1.8
Celsius (°C) Fahrenheit (°F) °F = °C × 1.8 + 32

Muốn đổi độ F sang độ C thì trừ đi 32, rồi chia cho 1.8 (hay là nhân với 5 rồi chia cho 9). Ngược lại muốn đổi từ độ C sang độ F thì nhân với 1.8 (hay là nhân với 9, chia cho 5) rồi cộng thêm 32.


Bảng Chuyển Đổi từ độ Celsius (°C) sang độ Fahrenheit (°F)


C F C F C F C F C F
0.0 32.0 10.0 50.0 20.0 68.0 30.0 86.0 40.0 104.0
0.5 32.9 10.5 50.9 20.5 68.9 30.5 86.9 40.5 104.9
1.0 33.8 11.0 51.8 21.0 69.8 31.0 87.8 41.0 105.8
1.5 34.7 11.5 52.7 21.5 70.7 31.5 88.7 41.5 106.7
2.0 35.6 12.0 53.6 22.0 71.6 32.0 89.6 42.0 107.6
2.5 36.5 12.5 54.5 22.5 72.5 32.5 90.5 42.5 108.5
3.0 37.4 13.0 55.4 23.0 73.4 33.0 91.4 43.0 109.4
3.5 38.3 13.5 56.3 23.5 74.3 33.5 92.3 43.5 110.3
4.0 39.2 14.0 57.2 24.0 75.2 34.0 93.2 44.0 111.2
4.5 40.1 14.5 58.1 24.5 76.1 34.5 94.1 44.5 112.1
5.0 41.0 15.0 59.0 25.0 77.0 35.0 95.0 45.0 113.0
5.5 41.9 15.5 59.9 25.5 77.9 35.5 95.9 45.5 113.9
6.0 42.8 16.0 60.8 26.0 78.8 36.0 96.8 46.0 114.8
6.5 43.7 16.5 61.7 26.5 79.7 36.5 97.7 46.5 115.7
7.0 44.6 17.0 62.6 27.0 80.6 37.0 98.6 47.0 116.6
7.5 45.5 17.5 63.5 27.5 81.5 37.5 99.5 47.5 117.5
8.0 46.4 18.0 64.4 28.0 82.4 38.0 100.4 48.0 118.4
8.5 47.3 18.5 65.3 28.5 83.3 38.5 101.3 48.5 119.3
9.0 48.2 19.0 66.2 29.0 84.2 39.0 102.2 49.0 120.2
9.5 49.1 19.5 67.1 29.5 85.1 39.5 103.1 49.5 121.1

Bảng Chuyển Đổi từ độ Fahrenheit (°F) sang độ Celsius (°C)

F C F C F C F C F C
32.0 0.0 52.0 11.1 72.0 22.2 92.0 33.3 112.0 44.4
33.0 0.6 53.0 11.7 73.0 22.8 93.0 33.9 113.0 45.0
34.0 1.1 54.0 12.2 74.0 23.3 94.0 34.4 114.0 45.6
35.0 1.7 55.0 12.8 75.0 23.9 95.0 35.0 115.0 46.1
36.0 2.2 56.0 13.3 76.0 24.4 96.0 35.6 116.0 46.7
37.0 2.8 57.0 13.9 77.0 25.0 97.0 36.1 117.0 47.2
38.0 3.3 58.0 14.4 78.0 25.6 98.0 36.7 118.0 47.8
39.0 3.9 59.0 15.0 79.0 26.1 99.0 37.2 119.0 48.3
40.0 4.4 60.0 15.6 80.0 26.7 100.0 37.8 120.0 48.9
41.0 5.0 61.0 16.1 81.0 27.2 101.0 38.3 121.0 49.4
42.0 5.6 62.0 16.7 82.0 27.8 102.0 38.9 122.0 50.0
43.0 6.1 63.0 17.2 83.0 28.3 103.0 39.4 123.0 50.6
44.0 6.7 64.0 17.8 84.0 28.9 104.0 40.0 124.0 51.1
45.0 7.2 65.0 18.3 85.0 29.4 105.0 40.6 125.0 51.7
46.0 7.8 66.0 18.9 86.0 30.0 106.0 41.1 126.0 52.2
47.0 8.3 67.0 19.4 87.0 30.6 107.0 41.7 127.0 52.8
48.0 8.9 68.0 20.0 88.0 31.1 108.0 42.2 128.0 53.3
49.0 9.4 69.0 20.6 89.0 31.7 109.0 42.8 129.0 53.9
50.0 10.0 70.0 21.1 90.0 32.2 110.0 43.3 130.0 54.4
51.0 10.6 71.0 21.7 91.0 32.8 111.0 43.9 131.0 55.0

nguồn: phanminhchanh.info