Chào mừng bạn đến với Orchids Bonsai Forum.
Nam Hồ Phong Lan tài Tử Free Duy Công Trang Vường Hằng Nga VT Free Free
Vườn Minh Thiện Q12 Phong Lan Trường An Vườn Lan Lê Chi Vườn Phạm Cao Hòa Vườn Trunghongmon Mua Bán Tổng hợp

Kết quả từ 1 tới 9 trên 9
Like Tree4Likes
 • 2 Post By chi0209vtc
 • 1 Post By dongqot68
 • 1 Post By Blackcoffee0209

Ðề tài: Lan Giả hạc và các lan liên quan - giai đoạn nghỉ để kích ra hoa nhiều

 1. #1
  Avatar của chi0209vtc
  Thành Viên Danh Dự
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Tuổi
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Bài gởi
  9.740
  Thanks
  5.692
  Thanked 17.772 in 6.757 P

  Lan Giả hạc và các lan liên quan - giai đoạn nghỉ để kích ra hoa nhiều

  Dendrobium anosmum and its relatives, the rest period as a tool to promote abundant blooming / Lan Giả hạc (Phi điệp) và các lan liên quan, giai đoạn nghỉ như là một công cụ để thúc đẩy nở hoa phong phú


  thuongchi dịch từ ricardogupi.blogspot.com


  Dendrobium primulinum stems at the tail end of the growing season / Các thân HT. Long tu ở cuối ngọn của mùa tăng trưởng.


  The same plant as above after two months of no water or fertilizer and exposure to bright light / Cây lan giống như trên sau hai tháng không tưới nước hoặc bón phân và tiếp xúc với ánh sáng sáng


  Dendrobium Adrastra blooming from leaveless canes / Trầm nở hoa từ các thân không lá


  A properly rested plant of Den. anosmum with more than forty buds in a single cane. Note the blooms are produced all along the lenght of the stem and not just near the tip / Một lan Giả hạc nghỉ đúng cách với hơn bốn mươi nụ trên một thân đơn. Lưu ý những hoa mọc dọc theo chiều dài của thân và chỉ không gần phần ngọn.


  A relatively young Den. primulinum plant, note that stems are plump and still have the remains of a few leaves. / Một lan HT. Long tu còn nhỏ tương đối, lưu ý rằng các thân tròn trịa và vẫn còn phần ngọn ít lá.


  Giving your Dendrobium a rest period can be the difference between an impressive and abundant floral display and one that produces just a few blooms. Species of Dendrobium of the group that includes anosmun, primulinum, cucullatum, nobile and parishii among others flower best when given a rest period that mimics the seasonal conditions that are the trigger for blooming in their native haunts.

  Cho Dendrobium của bạn một khoảng thời gian nghỉ có thể là sự khác biệt giữa một màn trình diễn hoa ấn tượng và phong phú và sản xuất hơn chỉ là một ít hoa. Loài Dendrobium của nhóm bao gồm lan Giả hạc (Phi điệp), Long tu, cucullatum, nobile và parishii trong số các lan khác hoa đẹp nhất khi cho chúng một khoảng thời gian nghỉ - phỏng theo các điều kiện theo mùa - được kích hoạt cho việc nở hoa trong bản chất tự nhiên của chúng.

  What is the nature of the seasonal rest period in this particular group of orchids? These Dendrobium live in the south east of Asia and in parts of India. In these regions they are subjected to the monsoon weather system. In the summer there is abundant rains that fuel the growth of their long pendent canes. But as winter approaches the rain diminishes considerably and eventually ceases for some months. The constant cloudiness of the monsoon season is then substituted by clear sunny skies. As the rain ceases the trees lose their leaves and the Dendrobium are exposed to high levels of sunlight. Finally as the dry season starts the Dendrobium lose their leaves and enter the dry season as a bundle of stems that not in the least resemble their lush rainy season appearance.

  Bản chất của khoảng thời gian nghỉ theo mùa ở nhóm lan đặc biệt này là gì? Những Dendrobium này mọc ở Đông Nam Á và trong các vùng của Ấn Độ. Tại các khu vực này, chúng bị chi phối bởi hệ thống thời tiết gió mùa. Vào mùa hè, có mưa phong phú - cung cấp thức ăn cho sự tăng trưởng của các thân rũ dài của chúng. Nhưng khi mùa đông xuất hiện mưa giảm đáng kể và cuối cùng chấm dứt trong vài tháng. Trời nhiều mây liên tục của mùa gió mùa sau đó được thay thế bởi bầu trời đầy nắng. Khi mưa ngưng những cây mất lá của chúng và Dendrobium được tiếp xúc với mức độ cao của ánh nắng. Cuối cùng như mùa khô bắt đầu Dendrobium rụng lá của chúng và bước vào mùa khô như là một bó các thân - ít nhất không giống với dáng vẻ tươi tốt trong mùa mưa.

  Generally, but not in every geographical region, the dry season is also a season of lower temperatures. The combination of high light conditions, drought and low temperatures is said to prime the buds of the stem of many Dendrobium for flowering. That means that the seasonal change is the cue that makes the vegetative buds that are all along the stems turn into flower buds. When orchidists talk about giving their plants a rest period they are referring to the set of circumstances in the natural habitat of the Dendrobium that I have outlined in the preceding paragraphs.

  Nói chung, nhưng không phải trong mọi khu vực địa lý, mùa khô cũng là mùa của nhiệt độ thấp hơn. Sự kết hợp của những điều kiện ánh sáng cao, khô và nhiệt độ thấp được cho là kích hoạt các nụ trên thân của nhiều Dendrobium ra hoa. Điều đó có nghĩa rằng sự thay đổi theo mùa là vai trò – tạo ra các nụ sinh trưởng tất cả dọc theo thân lần lượt chuyển thành nụ hoa. Khi các người trồng lan nói việc cho lan của họ một khoảng thời gian nghỉ là họ đang đề cập đến việc thiết lập tình trạng trong môi trường sống tự nhiên cho các Dendrobium mà tôi đã nêu trong các đoạn trước.

  Personally I stop all fertilizing and watering in November. This means that the media of some of my plants will become bone dry and stay that way sometimes for several weeks. All my pendent Dendrobium tolerate these lengthy dry spells with little complain, probably because even thought they are not getting any water the environmental humidity is high enough to prevent severe shriveling of the canes. However I do have to confess that if I see a plant becoming excessively wrinkled from desiccation I do water it lightly.

  Cá nhân tôi dừng tất cả việc bón phân và tưới nước trong tháng mười một. Điều này có nghĩa là các chất trồng của một số lan của tôi sẽ trở thành xương khô và ở lại như vậy đôi khi trong nhiều tuần. Tất cả Dendrobium than rũ của tôi chịu đựng sự khô khan dài với ít phàn nàn, có lẽ bởi vì ngay khi việc nghĩ rằng chúng không nhận được bất kỳ nước mà độ ẩm môi trường đủ cao để ngăn ngừa việc thân nhăn nheo nghiêm trọng. Tuy nhiên tôi phải thú nhận rằng nếu tôi trông thấy một cây trở nên nhăn nheo quá nhiều từ việc khô, tôi phải tưới cho nó ít nước.

  Although these conditions might seem severe and some of these pendent Dendrobium will flower quite well without experiencing the most severe rigors of the rest season other species will not produce flowers if not given a distinct rest period. The best example of an orchid of this group that grows very well and yet blooms poor in the tropics is Dendrobium nobile. If maintained under constant warm conditions, fertilized all year and kept under shady conditions most nobile will bloom poorly and may not bloom at all.

  Mặc dù những điều kiện này có vẻ nghiêm trọng và vài lan trong số này các Dendrobium thân rũ sẽ nở hoa khá tốt mà không cần trải qua sự khắc nghiệt nghiêm trọng nhất của mùa nghỉ, những loài khác sẽ không mọc hoa nếu không cho một khoảng nghỉ riêng biệt. Ví dụ tốt nhất của một lan của nhóm này - phát triển rất tốt và chưa nở hoa kém ở các vùng nhiệt đới là Hoàng thảo Đùi gà. Nếu duy trì các điều kiện ấm áp liên tục, bón phân tất cả thời gian trong năm và giữ trong những điều kiện che nắng, Đùi gà sẽ nở kém và tất cã có thể không ra hoa.

  Some orchidist just can’t resist the urge to water and give fertilizer to their plants year round. These orchidists generally have a tough time getting blooms out of them. I have seen massive nobile specimens that have never produced a single flower. I once brought a large plant for the ridiculous amount of $15.00 because the garden store owner had become tired of waiting for it to bloom and felt the plant was taking too much space and not bringing any profit. I gave this plant a proper rest period and the plant responded by producing 150 large and fragrant flowers in about twenty canes. All those canes that had accumulated without blooming for years produced flowers all at the same time.

  Một số người trồng lan chỉ không thể kháng lại việc thích tưới nước và bón phân quanh năm cho các lan của họ. Những người trồng này, nói chung có một thời gian khó khăn lan của họ không ra hoa. Tôi từng thấy các mẫu lan Đùi gà lớn chưa bao giờ ra một hoa dù là duy nhất. Tôi đã từng mang về một lan lớn với số tiền 15,00$ vô lý vì chủ cửa hàng cây vườn đã trở nên mệt mỏi chờ đợi cho nó ra hoa và cảm thấy lan đã chiếm quá nhiều không gian và không mang lại bất kỳ lợi nhuận nào. Tôi cho lan một khoảng nghỉ ngơi thích hợp và lan phản ứng bằng cách sản xuất ra 150 hoa lớn và thơm với khoảng hai mươi thân. Tất cả những thân đã tích lũy không nở hoa trong nhiều năm đã ra hoa tất cả cùng một lúc.

  I know some people keep watering their plants even in the rest period and that some of those plants bloom from canes that have kept their leaves. But so far I have not seen a plant that has kept its leaves bloom as abundantly as one that has lost all its leaves due to the stress of the rest period.

  Tôi biết một số người tiếp tục việc tưới nước các lan của họ ngay cả trong giai đoạn nghỉ và - vài lan đó nở hoa từ các thân - còn lá của chúng. Nhưng cho đến nay tôi không thấy một lan còn lá nở hoa phong phú như một lan đã mất hết các lá do sự căng thẳng của khoảng nghỉ.

  Hết

  Cám ơn các bạn đã xem
  nhatdungk29qt and truongan264 like this.

 2. The Following 12 Users Say Thank You to chi0209vtc For This Useful Post:
 3. #2
  Avatar của dacphuc
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Nov 2010
  Tên:
  Phuc
  Nơi ở:
  Hồ Chí Minh
  Bài gởi
  8
  Thanks
  1
  Thanked 5 in 4 P
  ài rất hay. Cám ơn bác. 4. The Following 1 Users Say Thank You to dacphuc For This Useful Post:
 5. #3
  Avatar của Hungquocnguyen01
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Tên:
  Nguyễn Quốc Hưng
  Tuổi
  40
  Nơi ở:
  Bình Thạnh, TP.HCM
  Bài gởi
  767
  Thanks
  17
  Thanked 271 in 213 P
  ác viết khó hiểu quá, cụ thể một chút đi:
  muốn giả hạc ra hoa thì trước đó bao lâu không tưới, không bón phân ?


  Mới tập trồng lan nên cần sự chỉ dẫn của mọi người (Tel: 0909543479)

  To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

 6. The Following 1 Users Say Thank You to Hungquocnguyen01 For This Useful Post:
 7. #4
  Avatar của caremvn
  Thành Viên Mua Bán
  27/05/2015
  Tham gia ngày
  Jun 2011
  Tên:
  Lai Uyên
  Nơi ở:
  Bến Cát - Bình Dương
  Bài gởi
  878
  Thanks
  384
  Thanked 1.280 in 523 P
  Trích Nguyên văn bởi Hungquocnguyen01 Xem Bài viết
  Bác viết khó hiểu quá, cụ thể một chút đi:
  muốn giả hạc ra hoa thì trước đó bao lâu không tưới, không bón phân ?
  Mời anh lên nhà em chơi ... em kể cho anh nghe ^^ 8. #5
  Avatar của dongqot68
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Nov 2012
  Tên:
  Thích cây cảnh, thiên nhiên
  Nơi ở:
  HCMC
  Bài gởi
  50
  Thanks
  37
  Thanked 26 in 17 P
  ái này mình đoán không lầm là tác giả nhờ anh Google dịch giùm và chỉnh sửa lại từ ngữ cho phù hợp...
  Mình cũng mới trồng lan 06 tháng nay thôi,
  Mình đọc phần trên và hiểu rằng cần phải tạo thời gian nghỉ cho Lan theo đúng môi trường tự nhiên, thì Lan sẽ nở hoa.
  Tuy nhiên, nhân tạo không bằng thiên nhiên, cho nên mình phải theo dõi, nếu thấy thân lan héo hắt quá thì nên tưới tắm phụ thêm...
  Khi đó Lan sẽ cho một mùa hoa tuyệt vời....
  Vấn đề ở chổ là phải thuộc tập tính của từng loại làn, tháng nào nở hoa, từ khi có ngồng hoa cho đến khi hoa nở là mất bao lâu để mà còn tính toán thời gian "ngủ" của Lan... tránh tưới khi nàng đang ngủ và ngừng tưới đột ngột để đánh thức nàng dậy...
  Thân Ái!
  lan rung likes this. 9. The Following 3 Users Say Thank You to dongqot68 For This Useful Post:
 10. #6
  Avatar của Blackcoffee0209
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Feb 2013
  Tên:
  Viet Nam
  Nơi ở:
  Ha noi
  Bài gởi
  13
  Thanks
  3
  Thanked 2 in 2 P
  ác chủ thớt cứ tóm tắt nôm na cho ae dễ hiểu
  truongan264 likes this. 11. The Following 1 Users Say Thank You to Blackcoffee0209 For This Useful Post:
 12. #7
  Avatar của Hungquocnguyen01
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Tên:
  Nguyễn Quốc Hưng
  Tuổi
  40
  Nơi ở:
  Bình Thạnh, TP.HCM
  Bài gởi
  767
  Thanks
  17
  Thanked 271 in 213 P
  gưng tưới thấy cây khô, lá héo nhìn xót quá lại tưới, thế là trồng mãi mà chưa dc ngắm hoa ek ek


  Mới tập trồng lan nên cần sự chỉ dẫn của mọi người (Tel: 0909543479)

  To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.

 13. The Following 1 Users Say Thank You to Hungquocnguyen01 For This Useful Post:
 14. #8
  Avatar của truongan264
  Thành Viên Chính Thức
  Tham gia ngày
  Mar 2014
  Tên:
  Truongan264
  Nơi ở:
  qbh
  Bài gởi
  9
  Thanks
  0
  Thanked 2 in 2 P

  Ðề: Lan Giả hạc và các lan liên quan - giai đoạn nghỉ để kích ra hoa nhiều

  ội dung hay, Cảm ơn bác chi0209vtc
  em mới mua về Lan này nhưng đã rụng hết lá. kg biết trồng tiếp lá có mọc lên kg hay chỉ để cho ra mầm mới.
  Nhờ các Bác chỉ bảo giúp,

  Thanks, 15. #9
  Avatar của Gaduyhai
  Thành Viên Mới
  Tham gia ngày
  Oct 2014
  Tên:
  Hải
  Nơi ở:
  Cần Thơ
  Bài gởi
  8
  Thanks
  8
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Ðề: Lan Giả hạc và các lan liên quan - giai đoạn nghỉ để kích ra hoa nhiều

  Trích Nguyên văn bởi dongqot68 Xem Bài viết
  cái này mình đoán không lầm là tác giả nhờ anh Google dịch giùm và chỉnh sửa lại từ ngữ cho phù hợp...
  Mình cũng mới trồng lan 06 tháng nay thôi,
  Mình đọc phần trên và hiểu rằng cần phải tạo thời gian nghỉ cho Lan theo đúng môi trường tự nhiên, thì Lan sẽ nở hoa.
  Tuy nhiên, nhân tạo không bằng thiên nhiên, cho nên mình phải theo dõi, nếu thấy thân lan héo hắt quá thì nên tưới tắm phụ thêm...
  Khi đó Lan sẽ cho một mùa hoa tuyệt vời....
  Vấn đề ở chổ là phải thuộc tập tính của từng loại làn, tháng nào nở hoa, từ khi có ngồng hoa cho đến khi hoa nở là mất bao lâu để mà còn tính toán thời gian "ngủ" của Lan... tránh tưới khi nàng đang ngủ và ngừng tưới đột ngột để đánh thức nàng dậy...
  Thân Ái!
  Cảm ơn bài tóm tắt của sư huynh.Đánh dấu

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạnkhông thể tạo chủ đề
 • Bạn không thể gửi Trả lời
 • Bạn không thể gửi Đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn
 •  

Page Rank Check Học Đồ Họa Cá Cảnh
|HOA TƯƠI ONLINE|| Mạng Fpt| Học Đồ Họa|
Hoa Phong Lan| Hoa Lan| Bonsai| Cây Cảnh|
Dendrobium| Cattleya| Cymbidium-Địa Lan| Paphiopedilum-Lan Hài| Phalaenopsis-Hồ Điệp|
Forum Copy by Hoalancaycanh.com - Thành Viên tự chịu trách nhiệm với Nội dung bài viết của mình