Welcome to the Orchids Bonsai Forum.


Phong Lan tài Tử Duy Công Trang Vường Hằng Nga VT
Phong Lan Trường An Vườn Lan Lê Chi Vườn Phạm Cao Hòa Vườn Trunghongmon Mua Bán Tổng hợp

Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 10 to 16 of 16

Thread: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

 1. #10
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Kaleidoscope" ("Phuong Hoang"), an adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Kaleidoscope" ("Phuong Hoang"), một cây sứ Thái lai.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Pink Willow" (Lieu Hong") a VietnSứ Thái ở Việt Nam. amese adenium hybrid
  Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Pink Willow" (Liêu Hồng")), một cây sứ Thái lai.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Great Beauty" ("Ngoc Tim"), an adenium hybrid
  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Great Beauty" ("Ngoc Tim"), an adenium hybrid.
  [/SIZE]

  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 2. #11
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Beauty of Taiwan II" (Ai Hong"), an adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Beauty of Taiwan II" (Ai Hong"), một cây sứ Thái lai.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is a common pink adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là cây sứ Thái lai màu hồng thường.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is an unspecified adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là cây sứ Thái lai không xác định.


  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 3. #12
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Great beauty" ("Ngoc Tim"), an adenium hybrid
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Great beauty" ("Ngoc Tím"), một cây sứ Thái lai.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Star of Charm" or "Glamour", an adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Star of Charm" or "Glamour", một cây sứ Thái lai.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Great Beauty", an adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Great Beauty", một cây sứ Thái lai.

  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 4. #13
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Thien Long ", a new Vietnamese adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Thiên Long ", một cây sứ Thái lai mới.


  Adenium in Vietnam. This is a common pink adenium hybrid that can be found in many houses, office buildings... in Vietnam
  Sứ Thái ở Việt Nam. Đây là một cây sứ Thái phổ biến màu hồng có thể được tìm thấy trong nhiều ngôi nhà, cao ốc văn phòng ... tại Việt Nam


  Adenium in Vietnam. This is a common pink adenium hybrid that can be found in many houses, office buildings... in Vietnam.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Đây là một cây sứ Thái phổ biến màu hồng có thể được tìm thấy trong nhiều ngôi nhà, cao ốc văn phòng ... tại Việt Nam.

  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 5. #14
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. This is a common white adenium hybrid that can be found in many houses, office buildings... in Vietnam.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Đây là một cây sứ Thái phổ biến màu hồng có thể được tìm thấy trong nhiều ngôi nhà, cao ốc văn phòng ... tại Việt Nam


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Nhu Hong", a new Vietnamese adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Như Hồng ", một cây sứ Thái lai mới.


  Adenium in Vietnam. This is the common pink adenium hybrid at the garden in front of the City Hall in Saigon.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Đây là sứ Thái lai phổ biến màu hồng tại vườn trước UBND.Tp HCM tại Sài Gòn.


  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 6. #15
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is a common pink adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là một sứ Thái lai phổ biến màu hồng.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Pretty Lovely" ("Hong Thien Nga"), an adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Pretty Lovely" ("Hồng Thiên Nga"), một cây sứ Thái lai mới.


  Theo flowerpictures.net/adenium

  Còn tiếp 7. #16
  chi0209vtc's Avatar
  Thành Viên Danh Dự
  Join Date
  Jan 2011
  Tên:
  Nguyễn Thượng Chí
  Age
  55
  Nơi ở:
  Sài Gòn
  Posts
  9,701
  Thanks
  5,694
  Thanked 17,772 in 6,757 P

  Re: Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Vietnamese Adenium - Sứ Thái ở Việt Nam

  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is a common red adenium hybrid.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là một sứ Thái lai phổ biến màu đỏ.


  Adenium in Vietnam. Adenium hybrids at the "Su Co" adenium garden in Saigon. This is "Chomphoo Samran" an adenium hybrid from Thailand.
  Sứ Thái ở Việt Nam. Một sứ Thái lai ở Vườn sứ Thái "Sứ Cò" ở Sài Gòn. Đây là "Chomphoo Samran" một sứ Thái lai từ Thái Lan.


  Theo flowerpictures.net/adenium

  Hết

  Cám ơn các bạn đã xem.Page 2 of 2 FirstFirst 12

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  

Mạng Fpt|
Hoa Phong Lan| Hoa Lan| Bonsai| Cây Cảnh|
Dendrobium| Cattleya| Cymbidium-Địa Lan| Paphiopedilum-Lan Hài| Phalaenopsis-Hồ Điệp|
Forum Copy by Hoalancaycanh.com - Thành Viên tự chịu trách nhiệm với Nội dung bài viết của mình