ình muốn mở cửa hàng bán lan và đang tìm nguồn bán buôn lan rừng hàng kg ở Hà Nội, bạn nào biết có thể chỉ cho mình được không? Mình ở Phú Thọ